Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56201
Title: Điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về khái niệm và hình thức hợp đồng lao động
Authors: Phạm Thị Hồng My
Keywords: Bộ Luật lao động năm 2019
Hợp đồng lao động
Lao động
Abstract: Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 có rất nhiều lĩnh vực pháp luật sẽ chịu tác động mạnh mẽ như lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lĩnh vực pháp luật dân sự... và đặc biệt là lĩnh vực pháp luật lao động bởi đơn giản cách mạng công nghệ 4.0 sẽ dẫn đến thay đổ trong lực lượng lao động, có nhiều việc làm bị mất đi nhưng cũng có nhiều việc làm mới xuất hiện. Để điều chỉnh quan hệ lao động một cách tốt nhất theo hướng hài hòa quyền lợi ngưòi lao động và người sử dụng lao động, Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ năm 2019) đã được thông qua với những điểm mới quan trọng, đột phá trong đó là chế định hợp đồng lao động. Bài viết sẽ tập trung phân tích về điểm mới này theo hai nội dung: khái niệm và hình thức hợp đồng lao động.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 03-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat3.20.KN va hinh thuc HDLD trong BLLD2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.