Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56251
Title: Giá trị quyền con người trong luật tục của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
Authors: Lừ Văn Tuyên
Keywords: Quyền con người
Luật tục
Tây Bắc
Người Thái
Dân tộc Thái
Abstract: Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện, chuyên sâu cả ở phương diện lý luận và thực tiễn về giá trị quyền con người trong luật tục Thái và tác động luật tục Thái đối với thực hiện pháp luật trong cộng đồng người Thái ở Tây Bắc hiện nay. Luận án phân tích làm rõ thêm những vấn đề về luật tục Thái trong xã hội truyền thống và hiện nay; làm rõ các yếu tố và thực trạng ảnh hưởng của luật tục đến thực hiện pháp luật trong cộng đồng người Thái. Bên cạnh đó, Luận án đánh giá những nguyên nhân chủ yếu và đưa ra được những quan điểm, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm từng bước phát huy những giá trị quyền con người trong luật tục đến thực hiện pháp luật trong cộng đồng người Thái ở Tây Bắc hiện nay.
Advisor: Nguyễn Thị Việt Hương
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 182 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA LuVanTuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT LuVanTuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 544,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng LuVanTuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 427,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_LuVanTuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 160,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.