Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn An Hà, Lê Xuân Lãm-
dc.creatorVõ Thị Diệu Thu-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other225-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56265-
dc.description.abstractLuận án hệ thống và thống nhất lại các khái niệm về VHDN tại các NHTM, hệ thống lý thuyết liên quan, xây dựng khung phân tích VHDN tại các NHTM ở tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể đưa ra khái niệm, biểu hiện và các loại hình VHDN, đồng thời xác định các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến VHDN tại các NHTM. Về mặt thực tiễn, luận án phân tích thực trạng VHDN tại các NHTM ở Quảng Ngãi và các yếu tố ảnh hưởng, trên cơ sở đó xác định các nhóm giải pháp có khả năng ứng dụng cho các nhóm chi nhánh NHTM khối tư nhân và khối nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi. Những giải pháp này có thể sử dụng làm cơ sở thay đổi hoặc phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời nghiên cứu cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý và lãnh đạo các NHTM, các chuyên gia kinh tế và độc giả quan tâm đến chủ đề VHDN. Đồng thời là tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo.-
dc.format.extent225 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Namvi
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệpvi
dc.subjectNgân hàng thương mạivi
dc.subjectQuảng Ngãivi
dc.subjectDoanh nghiệpvi
dc.titleVăn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãivi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA VuThiThuDieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT VuThiThudieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 832,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng VuThiThuDieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 621,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_VuThiThuDieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 217,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.