Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56295
Title: Nghiên cứu tính công tác hỗn hợp bê tông và kỹ thuật bảo dưỡng bê tông tự lèn trong điều kiện khí hậu Việt Nam
Authors: Nguyễn Hùng Cường
Keywords: Bê tông
Kỹ thuật bảo dưỡng bê tông
Việt Nam
Khí hậu
Abstract: Luận án đã xác định được quy luật và định lượng được quá trình mất nước và biến dạng mềm trong giai đoạn đầu đóng rắn của bê tông tự lèn dưới sự ảnh hưởng của yếu tố công nghệ và khí hậu qua thực nghiệm trong điều kiện tự nhiên. Luận án đã đề xuất được quy trình, yêu cầu kỹ thuật đảm bảo tính công tác hỗn hợp BTTL trước khi đổ bê tông dựa trên thí nghiệm thực nghiệm và ứng dụng các mô hình mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network- ANN); đề xuất kỹ thuật bảo dưỡng BTTL hiệu quả trong điều kiện khí hậu Việt Nam.
Advisor: Hồ Ngọc Khoa, Bùi Danh Đại
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 166 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-NHCuong-full.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 15,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat LATS-NHCuong- VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat LATS-NHCuong - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trich yeu LATS - NHCuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 212,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • diemmoi LATS - NHCuong - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 207,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • diemmoi LATS - NHCuong - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 105,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.