Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56298
Title: Xấp xỉ tương đương cơ tính vật liệu tổ hợp có các cốt liệu phức hợp
Authors: Nguyễn Thị Hương Giang
Keywords: Vật liệu tổ hợp
Cốt liệu phức hợp
Abstract: Luận án xây dựng công thức xấp xỉ tính hệ số dẫn ngang hiệu dụng của vật liệu Composite cốt sợi phức hợp đồng phương, lớp phủ quanh cốt đẳng hướng hoặc dị hướng. Xây dựng công thức xấp xỉ tính mô đun đàn hồi của vật liệu Composite cốt hạt hình cầu phức hợp.
Advisor: Phạm Đức Chính, Trần Bảo Việt
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 135 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án (n).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án.docx.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 991,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Những đóng góp mới của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 905,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.