Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56335
Title: Đời sống xã hội của người Hmông theo đạo tin lành ở miền núi phía bắc hiện nay
Authors: Cao Nguyên
Keywords: Người Hmông
Đạo tin lành
Miền núi phía Bắc
Abstract: Luận án hệ thống hoá được các công trình nghiên cứu về đạo Tin Lành trong cộng đồng người Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Luận án chỉ ra một bức tranh tổng quan về đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc hiện nay và xu hướng biến đổi của nó.
Advisor: Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Khắc Đức
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 191 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 726,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • CAO NGUYÊN-TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 455,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.