Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56365
Title: Report of the ASEAN Inter-parliamentary organization fourth working committee meeting
Other Titles: Báo cáo về cuộc họp ủy ban lần thứ 4 của Tổ chức liên nghị viện ASEAN
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: Report
Báo cáo
AIPA04
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ tư
ASEAN
Hiệp hội cac nước Đông Nam Á
Abstract: Cuộc họp ủy ban lần thứ tư của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại thành phố của Kuantan, Malaysia, từ 24-28 tháng 8, 1981, tuân theo các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị lần thứ ba của Tổ chức diễn ra tại Jakarta, In Đô và để tuân theo những quy định của AIPO (Tổ chức liên nghị viện ASEAN).
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1981-08-28
Type: Báo cáo
Extent: 296 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.AIPO_report_4th_WC_Kuantan_Malaysia_1981.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 146,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.