Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56370
Title: Report of the ASEAN Inter-parliamentary organization fifth general assembly
Other Titles: Báo cáo hội nghị lần thứ năm của Tổ chức liên nghị viện ASEAN
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: AIPA05
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ năm
Report
Báo cáo
ASEAN
Hiệp hội cac nước Đông Nam Á
Abstract: Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được trong suốt kỳ họp lần thứ 4 của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia và để tuân theo các quy định của AIPO, Hội nghị lần thứ 5 của Tổ chức liên nghị viện chính phủ ASEAN đã được tổ chức tại Philippines và 5-9 tháng 4, 1983.
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1983-04-09
Type: Báo cáo
Extent: 858 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.AIPO_report_5th_GA_manila_1983.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 447,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.