Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56371
Title: Phân tích cấu trúc chi phí Logistics của chuỗi cung ứng rau quả sạch tại tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Keywords: Cấu trúc
Logistics
Cung ứng
Rau quả sạch
Lâm Đồng
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 05- 08/2019 nhầm tìm hiểu về chuỗi cung ứng rau an toàn tại tỉnh Lâm Đồng và phân tích cấu trúc chi phí logistics dựa trên các hoạt động logistics liên quan trong chuỗi cung ứng rau sạch bằng phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động ịActivity-Based Cost method). Kết quả cho thấy, chuỗi cung ứng rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng gồm các tác nhân: nhà sản xuất, người thu gom, nhà bán buôn, nhà bán lẻ, siêu thị và người tiêu dùng. Rau sạch sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng được cung cấp cho người tiêu dùng thông qua 2 chuỗi kinh doanh. Chuỗi thứ nhất do người thu gom cung cấp trực tiếp cho siêu thị để bán cho người tiêu dùng; Chuỗi thứ hai là chuỗi bình thường, mà hầu hết sản phẩm rau của Việt Nam được bán đến người tiêu dùng thông qua người thu gom, người bán buôn và người bán lẻ để đến cho người tiêu dùng. Phân tích các chi phí logistics trong chuỗi cung ứng rau sạch thấy, chi phí logistics chiếm phần lớn là chi phí xử lý sản phẩm (như: thu hoạch, làm sạch, cắt, phân loại, xử lý, đóng gói, bốc xếp).
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12, tháng 04-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.