Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56372
Title: Report of the ASEAN sixth general assembly of the ASEAN Inter-parliamentary organization
Other Titles: Báo cáo Hội nghị ASEAN lần thứ sáu của Tổ chức liên nghị viện ASEAN
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: AIPA06
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ sáu
Report
Báo cáo
ASEAN
Hiệp hội cac nước Đông Nam Á
Abstract: Tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị lần thứ 5 của Tổ chức liên nghị viện ASEAN diễn ra tại Malina, Philippines và để tuân theo những quy định của Tổ chức, Hội nghị lần thứ sáu đã được tổ chức tại Singapore ở khách sạn Hyatt Regency, từ ngày 5-7 tháng 10, 1983.
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1983-10-07
Type: Báo cáo
Extent: 66 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01. Report_List_Annex A - B 6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 35,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02. Annex C 1 - Annex F 3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 44,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03. Annex G 1 - Annex I.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 57,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04. Annex J.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 38,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.