Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56375
Title: Report of the ASEAN Inter-parliamentary organization eighth working committee and general assembly
Other Titles: Báo cáo họp ủy ban lần thứ tám của tổ chức liên nghị viện ASEAN
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: AIPA08
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ tám
Report
Báo cáo
ASEAN
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Abstract: Cuộc họp ủy ban lần thứ tám và Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Jakarta, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được ở Băng Cốc, Thái Lan và tuân theo các quy định của AIPO đã được đưa ra bởi cuộc họp nghị viện ASEAN ở Manila vào năm 1977.
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1985-09-29
Type: Báo cáo
Extent: 94 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01. Annex A - H..pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 71,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02. Anne I.1 - Annex L.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 31,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03. Annex M.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04. Annex M.1. - Annex N. 2..pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 27,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05. Annex N. 3..pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 38,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 06. Annex N. 4 - Annex S. 2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 81,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 12.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Cover.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 426,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VERBATIM REPORT FRISKA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 23,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.