Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56376
Title: Report of the ASEAN Inter-parliamentary organization ninth working committee and general assembly
Other Titles: Báo cáo cuộc họp lần thứ chín và hội nghị lần thứ chín của Tổ chức liên nghị viện chính phủ
Authors: Asean inter- parliamentary assembly, Hội đồng liên nghị viện ASEAN
Keywords: AIPA09
Hội đồng liên nghị viện ASEAN lần thứ chín
Report
Báo cáo
ASEAN
Hiệp hội cac nước Đông Nam Á
Abstract: Cuộc họp ủy ban lần thứ chín và hội nghị nghị viện lần thứ chín của Tổ chức liên nghị viện ASEAN được tổ chức tại Kuala Lumpur, 1988, tuân theo những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị lần thứ tám của Tổ chức đã diễn ra tại Jakarta, Inđonesia và tuân theo những quy định của AIPO đã được đưa ra tại cuộc họp nghị viện lần thứ ba được tổ chức tại Manila vào năm 1977.
Publisher: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Issue Date: 1988-01-30
Type: Báo cáo
Extent: 60 trang,pdf
Method: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA) https://aipasecretariat.org/report-aipa-general-assembly/
Language: en
Right: ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01. Report_Annex A - F 2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 38,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02. Annex G 1 - H 6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 51,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03. Annex I - Annex K.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04. Annex L 1 - L 5 E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 59,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05. Annex M - N - O.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 60,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.