Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56377
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại kho bạc Nhà nước Kiên Giang
Authors: Phước Minh Hiệp, Vũ Viết Sinh
Keywords: Nghiên cứu
Người lao động
Kho bạc Nhà nước
Kiên Giang
Abstract: Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 180 người lao động đang làm việc tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) của Kiên Giang, nhóm tác giả đã tìm ra được 6 nhân tố có tác động đến sự gắn bó người lao động đối với tổ chức tại KBNN Kiên Giang, bao gồm: (1) Đặc điểm công việc; (2) Môi trường làm việc; (3) Quan hệ đồng nghiệp; (4) Cơ hội thăng tiến; (5) Thu nhập; và (6) Quan hệ cấp trên. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn bó với tổ chức của người lao động tại KBNN Kiên Giang thời gian tới.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12, tháng 04-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB12.20.B7.Nto ahuong găn bo ng ldong Kho bac NN KG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.