Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56532
Title: Tăng cường bảo đảm quyền của lao động nữ di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam
Authors: Dương Thị Hải Yến
Keywords: Quyền lao động nữ
Di trú
Nông thôn
Thành thị
Việt Nam
Abstract: Lao động nữ di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay là nhóm xã hội dễ bị tôtn thương và cần thiết phải có các giải pháp bảo đảm quyền một cách tốt nhất. Bài viết này tập trung phân tích các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo đàm các quyền đặc trưng của lao động nữ di trú.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số tháng 5 (338) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL5.20.Quyen lao dong nu di tru tu nong thon den thanh thi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.