Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56552
Title: Nâng cao điều kiện lao động của công nhân trong các doanh nghiệp
Authors: Hoàng Thị Nga
Keywords: Lao động
Công nhân
Doanh nghiệp
Điều kiện lao động
Abstract: Điều kiện lao động tại nơi làm việc có thể hiểu là tập hợp các yếu tố của môi trường lao động lên trạng thái chức năng của cơ thể người lao động, tác động tới khả năng làm việc, thái độ lao động, sức khỏe, quá trình sản sinh sức lao động và hiệu quả lao động trong hiện tại cũng như về lâu dài. Nếu điều kiện lao động không tốt sẽ làm xuất hiện những biến đổi làm không mong muốn của trạng thái, chức năng cơ chế người lao động, làm giảm khả năng làm việc, năng suất lao động, sức khỏe, quá trình tái sản xuất sức lao động và hiệu quả lao động của mỗi cá nhân.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN5.20.Nang cao DK lao dong cua cong nhan trong cac DN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.