Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56560
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Authors: Nguyên Cúc
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng. Tư tưởng về đạo đức của Người bao gồm những quan điểm cơ bản về vai trò, nội dung và những nguyên tắc trong xây dụng đạo đức mới, thể hiện qua các tác phẩm cô đọng và sâu sắc, đồng thời thể hiện ở chính cuộc đời hoạt động thực tiễn phong phú mà bản thân Người luôn là một gương sáng. Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng không những là một đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng mà còn góp phần quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 292, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN5.20.Tu tuong HCM ve dao duc CM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.