Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56628
Title: Giữ vững chủ quyền biển, đảo của tổ quốc trong tình hình mới
Authors: Nguyễn Văn Thảnh
Keywords: Chủ quyền
Biển
Đảo
Tổ Quốc
Abstract: Giữ vững độc lập, chủ quyền biên, đảo của Tô quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và mỗi công dân Việt Nam, đồng thời là sự báo đáp tình cảm thiêng liêng đối với các thế hệ tiền bối đã xây dựng và gìn giữ Tổ quốc thiêng liêng qua hàng nghìn năm. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh mới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.20.Chu quyen bien dao TQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.