Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56631
Title: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Authors: Giáp Thị Yến
Keywords: Năng lực
Ngoại ngữ
Cán bộ
Chiến lược
Abstract: Nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với cán bộ nói chung và cán bộ cấp chiến lược riêng là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết trong thời gian sắp tới. Bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.20.Nang luc su dung NN cho can bo cap chien luoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.