Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56637
Title: Quản trị truyền thông mạng xã hội trong hoạt động công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ
Authors: Trần Việt Hoa, Lê Thị Lý
Keywords: Quản trị
Mạng xã hội
Công bố
Giới thiệu
Lưu trữ
Abstract: Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ là một khâu nghiệp vụ quan trọng của công tác lưu trữ, là cầu nối tài liệu lưu trữ với xã hội, phục vụ sự nghiệp kiến thiết, xây dựng và bảo vệ quốc. Bài viết phân tích, đánh giá tình hình quản trị truyền thông mạng xã hội tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thời gian qua và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của kênh truyền thông này trong hoạt động công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.20.Quan tri truyen thong MXH trong cong bo, gt tlieu luu tru.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.