Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56640
Title: Vai trò của chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở các tỉnh vùng Đông Bắc trong phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
Authors: Phạm Thanh Hà, Nguyễn Bá Quân
Keywords: Chính quyền
Tổ chức chính trị - xã hội
Đông Bắc
Kinh tế
Đồng bào dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Abstract: Phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung, vùng Đông Bắc nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta trong những năm gần đây và đã thu được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt; tuy nhiên vẫn còn những bất cập, chưa khai thác tốt lợi thế, nguồn lực của các địa phương. Qua phân tích các nội dung đó, bài viết đưa ra một giải pháp nhằm phát huy vai trò của chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở các tỉnh vùng Đông Bắc trong phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 3-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN3.20.VT chinh quyen va TCCT-XH o DB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.