Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56679
Title: Công văn số 467/BCTĐB-CTĐB ngày 10-6-2019 của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về số liệu liên quan đến nữ đại biểu Quốc hội
Authors: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: 467/BCTĐB-CTĐB
Nữ đại biểu Quốc hội
Nữ nghị sĩ
Abstract: Cung cấp thông tin về số lượng, trình độ chuyên môn và thực trạng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 (Quốc hội khóa XIII) và nhiệm kỳ 2016-2021 (Quốc hội khóa XIV).
Issue Date: 2019-06-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 467.BCTDB-CTDB.so lieu nu DBQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.