Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56680
Title: Công văn số 2678/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10-6-2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội số liệu đất khu công nghiệp, đất sân golf, đất nông dân bỏ hoang.
Authors: Bộ Tài nguyên và môi trường
Keywords: 2678/BTNMT-TCQLĐĐ
Đất khu công nghiệp
Sân golf
Đất sân golf
Đất bỏ hoang
Abstract: Cung cấp số liệu về số liệu lấp đầy diện tích đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong cả nước; số liệu về tổng hợp diện tích đất dành cho các sân golf của cả nước, số lượng và diện tích đất sân golf của từng tỉnh, thành phố; về diện tích đất nông dân bỏ hoang, không sử dụng từ năm 2013 đến nay của cả nước.
Issue Date: 2019-06-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2678.BTNMT-TCQLDD.S dat KCN-Cum CN va dat san golf.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.