Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56685
Title: Công văn số 10205/BGTVT-ATGT ngày 28/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tai nạn giao thông đường sắt từ 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019.
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: 10205/BGTVT-ATGT
Đường sắt
Giao thông
Tai nạn giao thông
Đường ngang dân sinh
Lối đi tự mở
Abstract: Cung cấp thông tin về tình hình tai nạn giao thông đường sắt trong các năm 2016, 2017, 2018 và 9 tháng đầu năm 2019; tổng số các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra ở các đường ngang dân sinh (lối đi tự mở) không có rào chắn hoặc không có người gác; tổng số thiệt hại vật chất của ngành đường sắt do tai nạn, va chạm ở các lối đi tự mở.
Issue Date: 2019-10-28
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10205-BGTVT.ATGT.TNGT duong sat 2016-2019 va 9 thang dau 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.