Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56695
Title: Nhìn lại 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới - Thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Xuân Cường
Keywords: Chương trình mục tiêu quốc gia
Nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Abstract: Tại Hội nghị toàn quốc tống kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ngày 19/10/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc đã khăng định thành tựu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là to lớn, toàn diện và lịch sử. Qua đó, tiếp tục đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lên một tầm cao mới, khẳng định nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng, lợi thế để đã phát triển mạnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 2 năm 2020
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB2.20.B3.Thanh tuu va vd dat ra ctrinh nong thon moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.