Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56733
Title: Đánh giá thực trạng sản xuất sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Nội
Authors: Phạm Thị Huyền, Ngô Thế Nam
Keywords: Nông nghiệp
Sản phẩm nông nghiệp
Nông nghiệp hữu cơ
Hà Nội
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng sản xuất sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả cho thấy, diện tích và sản lượng rau có chứng nhận RAT, rau VietGAP và rau hữu cơ đang tâng lên nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm an toàn, chất lượng cửa người dân Thủ đô. Tuy nhiên, việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ còn nhiều thách thức đòi hỏi cần có sự đổi mới về cả tư duy của người sản xuất và các cơ quan quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB3.20.B19.SX sp NN va NN huu co tai HN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.