Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56747
Title: Nguồn phết thải nông nghiệp rơm rạ và kinh nghiệm thế giới về xử lý và tận dụng
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Phế thải
Nông nghiệp
Rơm rạ
Tổng luận
Abstract: Khái quát về khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại và kinh nghiệm của các nước trong việc tận dụng phế thải nông nghiệp rơm rạ như một nguồn nguyên liệu tái tạo để sản xuất nhiên liệu sinh học.
Issue Date: 2010-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 50 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 3-2010.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista tl3_2010-Phe thai NNghiep rom ra.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 921,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.