Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56749
Title: Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Authors: Ngô Văn Giang
Keywords: Kế hoạch và đầu tư
Bồi dưỡng chuyên môn
Nghiệp vụ
Kế hoạch
Đầu tư
Abstract: Trong bối cảnh nền công vụ ở Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, có một xu hướng khá rõ là các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tập trung mạnh vào các chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong các ngành, lĩnh vực. Ngành Kế hoạch và Đầu tư không phải là ngoại lệ. Bài viết phân tích công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên cơ sở kinh nghiệm hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 4 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB4.20.B9.Boi duong chuyen mon, nghiep vu linh vuc ke hoach dtu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.