Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56752
Title: Phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức nữ trong các cơ quan nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
Authors: Chitphathay Sovalit
Keywords: Đội ngũ trí thức
Cơ quan nhà nước
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Lào
Abstract: Bài viết nhằm tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng số lượng cũng như lượng của đội ngũ trí thức nữ trong các cơ quan nhà nước ở CHDCND hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức nữ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở CHDCND Lào.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 4 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB4.20.B12.Phat huy vtro cua tri thuc nu o Lao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.