Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56766
Title: Kỷ nguyên đang đến của năng lượng tái tạo
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Năng lượng tái tạo
Kinh tế xanh
Năng lượng hóa thạch
Năng lượng
Abstract: Giới thiệu những xu hướng trên thế giới về khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo cũng với những thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng, bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý.
Issue Date: 2010-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 58 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 6-2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista-tl6_2010-Ky nguyen dang den cua nang luong tai tao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 707,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.