Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56770
Title: Quan hệ lợi ích giữa các chủ thể - cơ sở để phát triển bền vững nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên
Authors: Tường Mạnh Dũng
Keywords: Phát triển bền vững
Chủ thể
Nông nghiệp
Hưng Yên
Abstract: Phát triển bền vững (PTBV) là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, một trong số đó là giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các chủ thể tham gia sản xuất nông nghiệp. Bài viết sẽ đề cập tới khía cạnh quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên và đưa ra một số gợi ý mang tính giải pháp để góp phần thực hiện thành công mục tiêu PTBV ngành nông nghiệp trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB5.20.B9.Qhe loi ich giua cac chu the o Hung Yen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.