Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56780
Title: Một số đề xuất về giải pháp xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025
Authors: Hồ Chí Diên
Keywords: Nông thôn mới
Thái Nguyên
Giai đoạn 2020-2025
Abstract: Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình Mục Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) các tỉnh miền phía Bắc, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân, nhất là các hội đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình NTM vẫn còn tình trang, môt số tiêu chí đạt chuẩn nhưng không bền vững, khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền còn cao, vẫn chạy theo thành tích... Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, Thái Nguyên cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB5.20.B17.Xdung nong thon moi o TN 2020-2025.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.