Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56783
Title: Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANNs) trong dự báo giá đóng cửa các mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán
Authors: Lê Thị Thu Giang, Vũ Thị Huyền Trang
Keywords: Mạng nơ-ron nhân tạo
Cổ phiếu
Chứng khoán
Sàn chứng khoán
ANNs
Abstract: Do tính biến động không ngừng của thị trường tài chính, dự báo giá cổ phiếu là một nhiệm vụ đầy thách thức. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng dự báo giá cổ phiếu bằng cách sử dụng các loại hình thống kê, các mô hình kinh tế lượng hay mạng nơ-ron nhân tạo (ANNs) khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình ANNs để dự báo giá đóng cửa của các mã cổ phiếu được niêm yết công khai trên sàn chứng khoán và thực nghiêm bộ số liệu của 2 mã cổ phiếu là VCB và VIB của 2 ngân hàng: Ngoại thương Việt (VCB) và Quốc tế Việt Nam (VIB). Kết quả cho thấy, các mô hình hoạt động khá hiệu quả, đặc biệt là khi số liệu không có biến động quá lớn với trung bình tuyệt đối của sai số tương đối chỉ khoảng 20%.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB6.20.B1.Mang no-ron nhan tao trong du bao gia co phieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.