Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56785
Title: Các vấn đề chung của hợp tác công - tư trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
Authors: Phạm Thị Kim Thành
Keywords: Hợp tác công - tư
Hạ tầng giao thông
PPP
Abstract: Nghiên cứu đã hệ thống lại những công trình nghiên cứu về hình thức hợp tác công -tư (PPP) và quản lý nhà nước về hợp tác công - tư đối với các công trình giao thông của một số tác giả trong và ngoài nước. Nghiên cứu đã tiếp cận các công trình nghiên cứu liên quan đến PPP bằng cách tiếp cận từ sự cần thiết của PPP, các yếu tố ảnh hưởng đến thành công của sự án PPP, các rủi ro phổ biến với PPP - Qua đó, phát hiện khoảng trống trong nghiên cứu về quản lý nhà nước về PPP.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo tháng 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB6.20.B3.Vde hop tac cong - tu trong ha tang gthong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.