Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56797
Title: Khai thác và sử dụng đất hiếm hiện nay trên thế giới
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Đất hiếm
Khai thác
Kim loại
Khoáng sản
Abstract: Tổng luận nói về tình hình khai thác và sử dụng đất hiếm trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách khai nguồn tài nguyên đất hiếm của một số nước. Khuyến nghị về việc quản lý, khai thác tài nguyên đất hiếm của Việt Nam.
Issue Date: 2010-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 45 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 12-2010
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista-tl12_2010-khthac sdung dat hiem hnay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 920,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.