Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56801
Title: Biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân, hiện trạng và chính sách công nghệ quốc gia liên quan
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Biến đổi khí hậu
Tài chính công
Khí thải nhà kính
Hiệu ứng nhà kính
Geoengineering
Kỹ thuật khí hậu
Abstract: Tổng luận nói về biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân, dự báo tác động tương lai; các lĩnh vực hoạt động con người gây phát thải khí nhà kính; kỹ thuật khí hậu (Geoengineering) và chính sách công nghệ quốc gia liên quan đến Geoengineering.
Issue Date: 2011-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 66 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 6-2011
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl6_2011.Bien doi KHau toan cau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.