Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56805
Title: Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện nay ở Việt Nam
Authors: Trần Văn Hùng, Đào Thúy Em
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Phát triển
Dịch vụ
Ngân hàng
Việt Nam
Abstract: Dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Ngân hàng Nhà nước, ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bài viết đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng trên 3 phương diện chính, gồm: Dịch vụ tiền gửi; Dịch vụ cho vay; và Dịch vụ thanh toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đã có sự phát triển mạnh về hoạt động dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, so các quốc gia trong khu vực, thì dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp những hạn chế nhất định. Trên cơ sở đó, bài viết nêu một số đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, góp phần phát triển hệ thống tài chính ở nước ta.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo, tháng 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB6.20.B13.TT ptrien dvu ngan hang VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.