Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56841
Title: Thế giới 2012: Triển vọng kinh tế và đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Kinh tế
Đầu tư
Nghiên cứu và phát triển
Tổng luận
Abstract: Khái quát về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu của một số nước và khu vực trong năm 2011. Đưa ra các dự báo về triển vọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển toàn cầu trong năm 2012, tập trung vào đầu tư cho NC&PT của một số nước nổi trội và một số lĩnh vực công nghệ then chốt.
Issue Date: 2012-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 56 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 1-2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl1_2012.TG2012 trvong kte va dtu cho NC&PT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 926,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.