Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56847
Title: Tổng quan chính sách đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2012
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Chính sách
Mua sắm công
Sở hữu trí tuệ
Tiếp cận thị trường
Nghiên cứu và phát triển
Khoa học
Abstract: Đánh giá, xếp hạng các quốc gia theo các thứ bậc từ bậc cao đến bậc thấp về 07 lĩnh vực chính sách đổi mới then chốt với 84 chỉ số phụ liên quan. Có 55 quốc gia trên thế giới được đánh giá xếp hạng trong đó có Việt Nam.
Issue Date: 2012-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 72 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 7-2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl07_2012.Tong quan csach dmoi stao toan cau 2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.