Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56849
Title: Kinh nghiệm về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của một số nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Trần Thị Minh Trâm
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Khởi nghiệp
Thế giới
Việt Nam
Abstract: Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, khởi nghiệp là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bài viết tác giả khái quát những kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như: tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp; Môi trường khởi nghiệp; Tài chính khởi nghiệp; Cơ chế chính sách thông thoáng... Từ đó, gợi mở cho Việt Nam những giải pháp nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB7.20.B14.Htro khoi nghiep va dmoi stao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.