Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56852
Title: Tăng cường liên kết vùng tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Authors: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Miền núi phía Bắc
Liên kết vùng
Trung du
Abstract: Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có trình độ phát triển, cũng như năng suất lao động thấp. Đặc biệt, do nguồn thu ngân sách của địa phương khá hạn hẹp, nên chủ yếu phải nhờ vào sự hỗ trợ của ngân sách trung ương trong phát triển. Để có thể tự đứng vững và giàu có, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cần có nhiều quyết sách nhằm thu hút được nhiều nguồn lực. Trong đó, liên kết vùng được coi là giải pháp quan trọng cần thực hiện ngay. Bài viết đánh giá một số liên kết tiềm năng của Vùng, gồm: nông, lâm nghiệp, du lịch và kinh tế biên mậu, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB7.20.B17.Lket vung tai Trung du va mien nui phia Bac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.