Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56908
Title: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Authors: Vũ Văn Phúc
Keywords: Chính sách
Kinh tế mới
V.I.Lênin
Thời kỳ quá độ
Chủ nghĩa xã hội
Abstract: Một trong những di sản lý luận mà lãnh tụ V.I.Lênin để lại cho chúng ta ngày nay đó là Chính sách kinh tế mới (NEP) vẫn còn nguyên ý nghĩa thời đại to lớn. Tháng 3-1921, V.I.Lênin đã vạch ra Chính sách kinh tế mới (NEP) thay cho chính sách cộng sản thời chiến và được trình bày đầu tiên trong tác phẩm "Bàn về thuế lương thực". Bài viết này tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới và giá trị khoa học, cách mạng lý luận của V.LLênin về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Csach kinh te moi cua Lenin_thoi ky qua do len CNXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.