Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56909
Title: Di sản của V.I.Lênin - giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Thắng
Keywords: Di sản
V.I.Lênin
Lý luận
Cách mạng thế giới
Thế giới
Việt Nam
Abstract: Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu bài viết của bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Dsan VLlenin_ly luan_thtien_cmang thgioi va VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.