Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56913
Title: Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về an ninh mạng
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Long
Keywords: Pháp luật
An ninh mạng
Luật An ninh mạng
Abstract: Thời gian vừa qua, hành lang pháp lý về an ninh mạng của Việt Nam đã được hoàn thiện một bước quan trọng. Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật vê an ninh mạng còn hạn chế, hợp tác giữa các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về an ninh mạng còn yếu và thiếu chuyên nghiệp. Để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam trong thời gian tới, bài viết trình bày khái quát thực trạng thực hiện Luật An ninh mạng ở Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT4.20.Mot nam thhien PL ve an ninh mang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.