Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56918
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân-
dc.date.issued2020-04-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56918-
dc.description.abstractPhát triển đô thị bền vững đang là xu hướng của thế giới, đồng thời là yêu cầu cấp bách ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm vừa qua, phát triển đô thị ở vùng Tây Nam Bộ theo hướng bền vững nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn trong việc xác lập, vận dụng các tiêu chí phát triển đô thị bền vững đến việc hiện thực hóa các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển đô thị bền vững vùng Tây Nam Bộ.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectĐô thịvi
dc.subjectTây Nam Bộvi
dc.subjectMục tiêuvi
dc.subjectVấn đềvi
dc.subjectGiải phápvi
dc.titlePhát triển đô thị bền vững ở vùng Tây Nam Bộ mục tiêu, vấn đề và giải phápvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị - Số 4/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.