Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56934
Title: Bẫy thu nhập trung bình: Nguy cơ và thách thức với các nền kinh tế thu nhập trung bình Châu Á
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Thu nhập
Bẫy thu nhập trung bình
Thu nhập trung bình
Abstract: Đề cập đến phân loại của Ngân hàng Thế giới về nhóm nước theo thu nhập từ đó đưa ra định nghĩa về bẫy nhập trung bình; Xem xét bẫy nhập trung bình như một trường hợp của tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của thể chế, đặc điểm dân số, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô và cấu trúc nền kinh tế. Rút ra bài học kinh nghiệm cho các nền kinh tế trung bình Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Issue Date: 2014-2
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 60 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Môi trường, số 2-2014
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl2_2014.Bay thu nhap trung binh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.