Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56957
Title: Vốn tâm lý, thái độ công việc và hiệu quả công việc của nhân viên
Authors: Ngô Thành Trung
Keywords: Tâm lý
Thái độ công việc
Nhân viên
Hiệu quả công việc
Abstract: Nghiên cứu đã bổ sung thêm về mặt lý thuyết về tác động của vốn tâm lý của nhân viên đến hiệu quả công việc của nhân viên thông qua một số biến trung gian mới là sự căng thẳng công việc của nhân viên, ý định nghỉ việc của nhân viên, sự hài lòng công việc của nhân viên, sự cam kết với tổ chức của nhân viên. Nghiên cứu này tìm hiểu vai trò trung gian của bốn thái độ công việc cụ thể của nhân viên là sự hài lòng công việc, sự cam kết với tổ chức, sự căng thẳng công việc, ý định nghỉ việc đối với mối quan hệ tích cực giữa vốn tâm lý và hiệu quả công việc của nhân viên bằng hai cách khác nhau: (i) phân tích tác động trung gian của đồng thời cả bốn thái độ nêu trên thông qua một mô hình nghiên cứu tổng thể; (ii) phân tích tác động trung gian của từng thái độ nêu trên thông qua bốn mô hình nghiên cứu chi tiết.
Advisor: Nguyễn Minh Hà
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 352 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2_tom_tat_luan_an_VIE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 751,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3_tom_tat_luan_an _ENG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 437,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4_trang_thong_tin_diem_moi_VIE.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 189,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5_trang_thong_tin_diem_moi_ENG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 133,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.