Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56959
Title: Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển du lịch nông thôn vùng Đông Bắc Việt Nam
Authors: Ngô Thị Huyền Trang
Keywords: Du lịch
Phát triển du lịch
Du lịch nông thôn
Đông Bắc Việt Nam
Abstract: Luận án tiến hành phân tích thực trạng tham gia vào quản lý phát triển du lịch nông thôn (DLNT) vùng Đông Bắc Việt Nam; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự tham gia của người dân. Thông qua phân tích định lượng bằng mô hình hồi quy đa biến, luận án đã chứng minh 4 yếu tố được đưa vào phân tích đều có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển DLNT khu vực Đông Bắc. Từ đó, cho thấy ý nghĩa và đóng góp lớn trong việc nhìn nhận vai trò của người dân, khuyến khích người dân tham gia tích cực hơn, giúp cân bằng lợi ích và làm hài hòa mối quan hệ giữa các bên liên quan.
Advisor: Hoàng Thị Thu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 217 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an TS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 851,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 431,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.