Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56966
Title: Xác định quy mô đất tối ưu trong sản xuất nông nghiệp của người dân đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Lan Duyên
Keywords: Sản xuất nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Quy mô đất
Đất nông nghiệp
Abstract: Luận án tiến hành phân tích mối quan hệ giữa quy mô đất và hiệu quả hoạt động sản xuất để làm cơ sở xác định ngưỡng quy mô đất tối ưu nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động sản xuất được đo lường thông qua năng suất nhân tố tổng hợp. Kết quả phân tích cho thấy, mô hình có ý nghĩa thống kê cao và tìm được mối quan phi tuyến có dạng Ungược giữa quy mô đất và hiệu quả hoạt động sản xuất trong ba vụ canh tác lúa cũng như cả năm. Từ đó, xác định được ngưỡng quy mô đất tối ưu là 9,7 ha (trong đó, vụ thu đông là 9,3 ha; vụ đông xuân là 9,8 ha và vụ hè thu là 10 ha).
Advisor: Nguyễn Tri Khiêm
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 183 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LATS - LanDuyen.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS - LanDuyen - VI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS - LanDuyen - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin luan an-LanDuyen-VI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 297,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin luan an-LanDuyen-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 179,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.