Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56968
Title: Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc
Authors: Đặng Trung Kiên
Keywords: Du lịch
Phát triển du lịch
Tây Bắc
Du lịch cộng đồng
Abstract: Nghiên cứu đã xác định và chỉ ra năm nhóm nhân tố, gồm mười một biến số được xem là có tác động ảnh hưởng đáng kể đến phát triển Du lịch cộng đồng (CBT) tại tiểu vùng Tây Bắc. Dựa vào kết quả nghiên cứu định tính, nhân tố cơ sở hạ tầng và dịch vụ điểm CBT được đánh giá trên ba khía cạnh là cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ lưu trú du lịch; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ bổ sung. Đồng thời bổ sung thêm vào nghiên cứu đối với nhân tố này hai tiêu chí là: Có điểm tiếp đón và hướng dẫn khách tại đầu mỗi bản (cho biến Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản) và các thông tin về sản phẩm địa phương được trích dẫn rõ ràng trên từng sản phẩm (cho biến cơ sở hạ tầng và dịch vụ bổ sung). Dựa theo ý kiến tham vấn chuyên gia và tính đặc thù về nhận thức, quan điểm của người dân địa phương cũng như cách thức hợp tác và hỗ trợ của mỗi tổ chức, nghiên cứu đánh giá nhân tố Hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài cộng đồng trên ba khía cạnh là: Hợp tác và hỗ trợ của chính quyền; Hợp tác và hỗ trợ của doanh nghệp; Hợp tác và hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ. Trên cơ sở đó, so sánh sự hợp tác và hỗ trợ của tổ chức nào giữ vai trò quan trọng hơn trong phát triển CBT tại tiểu vùng Tây Bắc.
Advisor: Trần Việt Lâm
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 232 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DangTrungKien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DangTrungKien_V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 412,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_DangTrungKien_E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.