Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Minh Phương-
dc.date.issued2020-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56977-
dc.description.abstractPháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Nghị định số 55/2012/NĐ -CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, quán triệt các yêu cầu của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị SNCL, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectPháp luậtvi
dc.subjectĐơn vị sự nghiệp công lậpvi
dc.subjectDịch vụ công lậpvi
dc.subjectQuyền tự chủvi
dc.titleHoàn thiện pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP4.20.Hoan thien pl ve to chuc dv su nghiep cong lap o nuoc ta.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 90,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.